HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA

Tên Gói Số Lượng Hóa Đơn Giá Tiền Phí Khởi Tạo Lần Đầu VAT Tổng Tiền
VAS 50 50 Miễn Phí 500.000 50.000 550.000
VAS 100 100 150.000 500.000 65.000 715.000
VAS 200 200 250.000 500.000 75.000 825.000
VAS 300 300 350.000 500.000 85.000 935.000
VAS 500 500 500.000 500.000 100.000 1.100.000
VAS 1000 1000 750.000 500.000 125.000 1.375.000
VAS 2000 2000 1.150.000 500.000 165.000 1.815.000
VAS 5000 5000 2.450.000 Miễn Phí 245.000 2.695.000
VAS 10.000 10.000 4.900.000 Miễn Phí 490.000 5.390.000
VAS 50.000 50.000 25.000.000 Miễn Phí 2.500.000 27.500.000
VAS 100.000 100.000 30.000.000 Miễn Phí 3.000.000 33.000.000
VAS 200.000 200.000 50.000.000 Miễn Phí 5.000.000 55.000.000
VAS 300.000 300.000 75.000.000 Miễn Phí 7.500.000 82.500.000

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HTINVOCE

GÓI CƯỚC SỐ LƯỢNG PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DỊCH VỤ TỔNG SAU VAT
HT50 50 500.000 55.000 610.500
HT100 100 500.00 110.000 671.000
HT200 200 500.000 220.000 792.000
HT300 300 500.000 330.000 913.000
HT500 500 500.000 500.000 1.100.000
HT1000 1000 500.000 700.000 1.320.000
HT2000 2000 500.000 1.000.000 1.650.000
HT5000 5000 Miễn phí 2.000.000 2.200.000
HT10000 10000 Miễn phí 3.500.000 3.850.000
HT20000 20.000 Miễn phí 6.400.000 7.040.000
HT50000 50.000 Miễn phí 15.000.000 16.500.000
HT100000 100.000 Miễn phí 27.000.000 27.500.000